Protectia datelor personale (GDPR)

Politica GDPR

 


Considerăm protejarea datelor cu caracter personal ca fiind un angajament fundamental al SC Stift Lux Design  și ne angajăm să alocăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dvs. în conformitate deplină cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice alte legi aplicabile în România. Transparența este unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal, motiv pentru care am elaborat acest document pentru a vă informa cu privire la modalitatea în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul interacțiunilor dvs. cu produsele și serviciile noastre, prin  intermediul site-ului nostru web.

Păstrăm dreptul de a actualiza și ajusta periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta eventuale schimbări în modul nostru de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal sau modificări ale cerințelor legale. În cazul unor astfel de modificări, vom publica versiunea revizuită a Politicii de Confidențialitate pe website-ul nostru, astfel că vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu legislația în vigoare, orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate are dreptul să se opună prelucrării în conformitate cu prevederile legale.

Datele operatorului:

SC Stift Lux Design SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Elene Caragiani nr 21E

Activitate principala:     Comert cu ridicata nespecializat – 4690

Cod unic de inregistrare: 9406690, din data de 08.05.1997

Nr de ordine in registrul comertului: J40/3229/25.04.1997

Tel:

Email: comenzi@stift.ro

Website: www.virtuoso.ro

 

Categorii de date ce sunt prelucrate de catre compania noastra:

 

  • Pentru a clarifica, printre altele, se includ următoarele date cu caracter personal: adresa de email, numărul de telefon, identificatorul calculatorului, data de naștere, adresa de domiciliu, numărul unic de identificare etc.
  • Numărul unic de identificare poate cuprinde una din următoarele variante: codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului
  • Detalii despre produsele/serviciile pe care vi le oferim (cum ar fi design-ul sau machetele produselor/serviciilor, locația dorită pentru livrare/montaj etc.);
  • comportamentul unei persoane pe internet (ce pagini viziteaza, pentru cat timp, cu ce frecventa), istoria cautarilor pe internet a unei persoane
  • locatia unei persoane care foloseste GPS sau WiF, informatiile stocate pe un telefon mobil
  • Date de identificare obținute prin mijloace de comunicare la distanță (cum ar fi numărul de telefon, adresa de email, adresa IP a dispozitivului);
  • Caracteristici grafice distinctive (de exemplu, semnătura aplicată pe un contract cu noi, semnătura pe documentele transmise către noi etc.);
  • Informații financiare: conturile bancare, numarul unei carti de credit
  • Opiniile dvs. (de exemplu, feedback-ul despre serviciile/produsele noastre etc.);

Dumneavoastra ne furnizati în mod direct datele cu caracter personal. Cu titlul de exemplu, primim informatii de la dvs. astfel:

Când va creati un cont, ne comunicati: statusul social (Dna, Dra, Dl), Prenume, Nume, Adresa, E-mail, telefon.

Când plasati o comanda, ne furnizati informatii precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitarii site-ului nostru web, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs. Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri

Obținem datele dvs. cu caracter personal dintr-o gamă diversă de surse, incluzând comunicarea directă cu dvs. (prin e-mail sau telefon), colaborarea cu companii sau entități unde sunteți angajat sau asociat, relațiile cu alte companii sau entități cu care sunteți conectat, informații furnizate de alte persoane sau entități ce dețin datele dvs., precum prieteni sau clienți anteriori, și accesarea surselor publice cum ar fi datele furnizate de Oficiul Registrului Comerțului sau rezultatele căutărilor online.

 

Cum se colecteaza datele

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt supuse următoarelor operațiuni: colectarea (cum ar fi primirea unui contract semnat sau a unui e-mail de la dvs), stocarea (cum ar fi păstrarea e-mailurilor sau documentelor primite de la dvs), înregistrarea în baza noastră de clienți, vizualizarea datelor dvs. pentru scopuri precum trimiterea de e-mailuri, modificarea datelor dvs. de contact, criptarea dispozitivelor care stochează datele dvs., transmiterea/divulgarea datelor dvs. către terți precum curieri, distrugerea datelor când este necesară și alte operațiuni legate de datele dvs. cu caracter personal, inclusiv restricționarea accesului, pseudonimizarea sau anonimizarea datelor.

 

Scopuri principale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

 

Stift Lux Design desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal ale potențialilor săi clienți / clienților săi / foștilor săi clienți, precum și ale altor persoane fizice ce se află într-o relație sau conexiune specifică cu aceștia, cum ar fi:

 

Persoane fizice ce dețin calitatea de reprezentanți ai potențialilor clienți / clienților / foștilor clienți (de exemplu: administratorul, directorul general, directorul economic etc.);

Persoane fizice ce au statut de angajați ai potențialilor clienți / clienților / foștilor clienți (de exemplu: salariați, funcționari publici, personal contractual etc.);

Persoane fizice ce reprezintă furnizori / parteneri / subcontractanți / consultanți etc. ai potențialilor clienți / clienților / foștilor clienți (de exemplu: administratorul unei companii de transport, directorul unei bănci la care clientul deține un cont etc.);

Persoane fizice ce sunt angajate ale furnizorilor / partenerilor / subcontractanților / consultanților etc. ai potențialilor clienți / clienților / foștilor clienți (de exemplu: angajat al unei companii de transport, angajat al unei companii de audit extern etc.);

Persoane fizice ce reprezintă o autoritate sau instituție publică în relație cu potențialii clienți / clienții / foștii clienți (de exemplu: un director din cadrul ANAF etc.);

Persoane fizice ce sunt angajate ale unei autorități sau instituții publice în legătură cu potențialii clienți / clienții / foștii clienți (de exemplu: un inspector ANAF etc.);

Orice altă persoană fizică aflată în orice formă de legătură cu potențialii clienți / clienții / foștii clienți (de exemplu: un fost angajat al unui client etc.).

 

Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 

-     Punerea la dispoziţie a unei oferte online şi îndeplinirea contractului conform condiţiilor noastre contractuale (informarea utilizatorilor/clientilor privind situatia contului; informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor; evaluarea produselor si serviciilor oferite; evaluarea activitati comerciale; evaluarea activitatii de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica; urmarire si monitorizare a vanzarilor; facturarea si livrarea produselor comandate; emiterea Certificatelor de Garantie si eventuala reparare a produselor, pentru a va permite sa ne contactati; pentru a av oferi newsletterele, produsele si serviciile pe care le-ati cerut (nu trimitem newsletter-e si mailuri informative utilizatorilor/clientilor ce nu doresc acest lucru); pentru a va anunta asupra noutatilor si schimbarilor legate de website.

-     Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate

-     Respectarea şi apărarea drepturilor noastre

-     Obținerea informațiilor pentru propunerea celor mai potrivite servicii/produse;

-          Redactarea documentelor aferente perioadei precontractuale, precum oferte sau modele de contract;

-          Înțelegerea cerințelor și tendințelor pieței specifice;

-          Perfecționarea serviciilor/produselor prin evaluarea angajaților și analiza oportunității angajării de personal suplimentar;

-          Îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv furnizarea informațiilor la cererea autorităților/instituțiilor publice, cum ar fi ANAF.

-          Aceste scopuri reflectă angajamentul Stift Lux Design Srl de a furniza servicii/produse de calitate, în conformitate cu cerințele pieței și reglementărilor legale.

 

 

Durata salvării; termene de stocare

-        Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). În toate celelalte cazuri ştergem datele dumneavoastră personale cu excepţia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu suntem obligaţi pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale / de arhivare să ţinem un anumit interval de timp la dispoziţie documente precum contracte şi facturi).

-        Stift Lux Design va păstra datele dvs. cu caracter personal doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor menționate anterior (Scopurile prelucrării).

-        Această perioadă poate varia în funcție de circumstanțe (cum ar fi categoria datelor furnizate, scopul furnizării, scopul specific al prelucrării, obligațiile legale aplicabile etc.).

-        În general, datele dvs. vor fi stocate de către noi pe toată durata contractului și ulterior încetării raporturilor contractuale, pentru o perioadă de 5 ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie a anului următor încetării contractului.

-        Dacă scopurile pentru care datele dvs. au fost prelucrate sunt realizate înainte de expirarea termenului menționat mai sus, acestea vor fi păstrate până la momentul în care scopurile sunt îndeplinite.

-        În cazul în care scopurile prelucrării datelor dvs. impun păstrarea acestora și după expirarea termenului menționat mai sus, datele vor fi păstrate de către noi până la atingerea scopurilor respective (de exemplu, Codul Fiscal poate să impună păstrarea datelor dvs. pentru 7 ani).

 

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

 

·        Prelucrarea este necesară pentru a efectua demersuri la solicitarea dvs. (de exemplu, schimbarea soluției tehnice sau a scadenței facturilor la cererea dvs.);

·        Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat cu dvs. (de exemplu, furnizarea produselor/serviciilor conform acordului contractual sau livrarea la adresa specificată în contract);

·        Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin (cum ar fi întocmirea și păstrarea actelor de contabilitate primară, inclusiv contractele și facturile);

·        Prelucrarea este necesară pentru a atinge interesele legitime ale noastre, în vederea realizării scopurilor precizate anterior (Scopurile prelucrării).

·        Perioada de stocare a datelor

·        Stift Lux Design  va păstra datele dvs. cu caracter personal doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor menționate anterior (Scopurile prelucrării).

·        Această perioadă poate varia în funcție de circumstanțe (cum ar fi categoria datelor furnizate, scopul furnizării, scopul specific al prelucrării, obligațiile legale aplicabile etc.).

·        În general, datele dvs. vor fi stocate de către noi pe toată durata contractului și ulterior încetării raporturilor contractuale, pentru o perioadă de 5 ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie a anului următor încetării contractului.

·        Dacă scopurile pentru care datele dvs. au fost prelucrate sunt realizate înainte de expirarea termenului menționat mai sus, acestea vor fi păstrate până la momentul în care scopurile sunt îndeplinite.

·        În cazul în care scopurile prelucrării datelor dvs. impun păstrarea acestora și după expirarea termenului menționat mai sus, datele vor fi păstrate de către noi până la atingerea scopurilor respective (de exemplu, Codul Fiscal poate să impună păstrarea datelor dvs. pentru 7 ani).

 

Bottom of Form

Referitor la datele dvs. cu caracter personal, vă sunt conferite următoarele drepturi:

 

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:

Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere: 
Puteţi solicita de la noi corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:
Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale, să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Revocarea consimţământului:
Dacă v-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, acesta poate fi revocat în orice moment cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neatinsă.

 

Referitor la datele dvs. cu caracter personal, vă sunt conferite următoarele obligatii:

 

In majoritatea cazurilor, Shift Lux Design  nu vă obligă în niciun fel să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal.

Cu toate acestea, în anumite situații, dacă nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, nu vom putea îndeplini scopurile menționate anterior, respectiv cele de vanzare/livrare a comenzii.

De exemplu, dacă nu ne furnizați un contract semnat de dvs., nu putem considera că a fost încheiat un contract valabil între noi sau daca nu ne furnizati adresa de livrare, nu stim  unde sa livram produsul achizitionat.

 

 

Stift Lux Design  nu utilizează sau deține niciun tip de proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri referitoare la dvs. Toate deciziile, acțiunile, lipsa acțiunilor sau măsurile luate de către compania noastră se bazează pe factorul uman.

Deși facem uz de echipamente IT, deciziile privind dvs. sunt luate exclusiv de membrii echipei noastre, pe baza propriilor lor convingeri și evaluări, și nu sunt luate automat de către sistemele IT.

 

LEGISLATIE DE REFERINTA

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE);

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal;

Decizia ANSPDCP nr. 90 din 18/07/2006 privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal;

Decizia ANSPDCP nr. 100 din 23/11/2007 privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal;

Decizia nr. 174 din 8 Ocrombrie 2018 privind efectuarea DPIA emisa de ANSPDCP ce reglementeaza situatiile cand trebuie efectuata o Evaluare de Impact DPIA asupra Datelor cu Caracter Personal procesate in conformitatea cu GDPR.

Decizia nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind procedura de efectuare a investigatiilor de catre ANSPDCP conform cu a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.